Korisnički login

LD Cestica

 
              LOVAČKO DRUŠTVO «CESTICA»
              Kolarovec 8 .maj 86,42208 CESTICA
      ŽIRO-RAČUN: 2390001-1100367086 –HPB
         Matični broj: 2467119 OIB.:91071463590
           Fax:042 208 793  Mobitel:098 715 714
               e-mail:niskogradnja.mario@gmail.com
                     mario.veselnik@vz.t-com.hr
 
 
LOVAČKO DRUŠTVO CESTICA ,KOLAROVEC 8 MAJ 18
Predsjednik Mario Veselnik
Dopredsjednik Lazar Antun
Tajnik Hrženjak Damir
Čl.izvršnog odbora: Korotaj Tomica-blagajnik
                                 Kukec Edo
                                 Kramberger Mirko
                                 Hrženjak Stjepan
Broj mobitela :098715714,predsjednik
e-mail : niskogradnja.mario@gmail.com
             mario.veselnik@vz.t-com.hr
facebook profil: Lovačko društvo Cestica
godina osnivanja društva 2008
broj članova društva :38 članova
lovni pripravnici :  2 člana u 2014/2015 godini