Korisnički login

Dežurstvo Općinskog izbornog povjerenstva

DEŽURSTVO
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 
(Prostorije Općine Cestica)

SUBOTA 10. SIJEČNJA 2015.
u sjedištu OIP-a, Dravska 1a, Cestica


IME I PREZIME    


KSENIJA BORIĆ
    
10,00 – 12,00    
091/1724-825

LJERKA HRŽENJAK    
12,00 – 15,00
    
042/724-824DEŽURSTVO
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA – STALNOG SASTAVA

NEDJELJA 11. SIJEČNJA 2015.
u sjedištu OIP-a, Dravska 1a, Cestica

IME I PREZIME    


GABRIELA KOS    
7,00 – 11,00
19,00 – do kraja
    
091/1724-821
MARIJA LEVANIĆ -  ŠKERBIĆ    7,00 – 11,00
19,00 – do kraja    
098/540-116

Ksenija Borić    
11,00 - 15,00
19,00 – do kraja    
091/1724-825

Bernarda Ovas    
15,00 – do kraja    
099/2663-240

GORAN BENJAK    
11,00 – 15,00
19,00 – do kraja    
091/2147-316

Ljerka Hrženjak    
15,00 – do kraja    
042/724-824