Korisnički login

Odluke i zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Dopuna_Plana_asfaltiranja_nerazvrstanih_cesta.pdf
Puna verzija: 44.43 KB
Dopuna_Plana_izgradnje_vodovodne_mreze.pdf
Puna verzija: 37.44 KB
Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_Stozera_zastite_i_spasavanja.pdf
Puna verzija: 33.99 KB
Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_agrotehnickim_mjerama.pdf
Puna verzija: 50.66 KB
Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_uvjetima_i_nacinu_drzanja_kucnih_ljubimaca.pdf
Puna verzija: 46.91 KB
Odluka_o_izvrsavanju_Proracuna_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 44.58 KB
Plan_razvojnih_programa_za_2015__2016__i_2017__godinu.pdf
Puna verzija: 62.17 KB
Program_gradnja_objekata_i_uredjenja_komunalne_infrastrukture_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 54.58 KB
Program_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_na_podrucju_Opcine_Cestica_u_2015__godini.pdf
Puna verzija: 62.38 KB
Program_razvoja_gospodarstva_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 36.66 KB
Program_razvoja_gospodarstva_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 36.66 KB
Program_razvoja_poljoprivrede_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 37.05 KB
Program_socijalne_skrbi_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 39.77 KB
Program_socijalne_skrbi_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 39.77 KB
Program_za_kulturu_informiranje_i_udruge_gradjana_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 41.25 KB
Program_za_odgojno_obrazovni_sustav__za__2015__godinu.pdf
Puna verzija: 39.11 KB
Program_za_razvoj_turizma__za__2015__godinu.pdf
Puna verzija: 35.40 KB
Program_za_sport_i_rekreaciju__za__2015__godinu.pdf
Puna verzija: 37.44 KB
Program_zastite_od_pozara_i_civilnu_zastitu_za_2015__godinu.pdf
Puna verzija: 37.71 KB
PRORACUN_ZA_2015__I_PROJEKCIJE_ZA_2016__I_2017__GODINU.pdf
Puna verzija: 667.57 KB
zapisnik_sa_12__sjednice.pdf
Puna verzija: 75.34 KB