Korisnički login

Obilne kiše 14. kolovoza 2014. poplavile podrume i polja

Najviše intervencija bilo je u Babincu i Dubravi Križovljanskoj
Obilne kiše koje su od 22 sata,13. kolovoza, do 14 sati,14. kolovoza 2014. godine, padale na području Općine Cestica prouzročile su brojne poplavljene podrume, a u podnožjima brda bila su poplavljena polja i usjevi, ponegdje i kuće te gospodarske zgrade. U tih 16 sati palo je oko stotinu litara vode po četvornome metru, a kiša i natopljena zemlja uvjetovali su klizanje terena te izlijevanje potoka i rušenje stabala.
        Ulica Matije Gupca u Radovcu i Gornjem Vratnu bila je na pojedinim mjestima ispunjena vodom po cijeloj širini, a vodena bujica koja je doticala iz ulice Miroslava Krleže i Augusta Šenoe u Radovcu preplavila je i nizinski dio Trga Ivana Pavla Drugog. Obilna voda napravila je "jezero" kod trgovine građevnim materijalom u Gajevoj ulici u Cestici, a na više mjesta iz korita su se izlili potoci u brdovitom dijelu Općine Cestica. Zbog nabujalog potoka Pošalitve u naselju Jarki pod vodom su završile tikve u poljima, livade i kukuruzi, a na pojedinim mjestima, uz potok u južnom dijelu Falinić Brega stvorila su se jezera.
     Prema izvješću vatrogasne postrojbe DVD-a Lovrečan Dubrava na prvu intervenciju odstranjivanja vode iz obiteljske kuće u Brezju Dravskome vatrogasci su krenuli u 11,14 sati i gdje su i ostali do 13,30. Na intervenciju je krenulo sedam vatrogasaca, a u 12 sati dio ih se uputio  prema Dubravi Križovljanskoj u spašavanje peradarnika kod obitelji Kralj. Zbog opasnosti izlijevanja potoka Zajze u Dubravi Križovljanskoj na intervenciju s 4 vatrogasca dolazi DVD Križovljan Cestica. Da bi se spriječilo izlijevanje potoka u dvorište i poplavu obiteljske kuće u Vinogradskoj ulici 4a kod Maje Juruičinec pristupa se punjenju vreća pijeskom i izradi zečjih nasipa, a po prestanku intervencije u Brezju Dravskome u pomoć dolazi i DVD Lovrečan Dubrava. Prema izvješću Gorana Težaka, iz DVD-a Lovrečan Dubrava, tu je potreba za izradom zečjih nasipa prestala dok je stala kiša uslijed čega se i razina vode u potoku stala smanjivati te su se vatrogasci DVD Križovljan Cestica i DVD Lovrečan Dubrava, u 15 sati, uputili prema Babincu gdje su već bile ekipe domaćeg društva i kolega iz DVD-a Gornje Vratno. 
       Obilne kiše uvjetovale su i izlijevanje potoka u Babincu, kod Stjepana Šenkiša, a tu se vodena bujica koja je izašla iz korita izlila u dvorište Nadice i Franje Boraka. Ne samo da je poplavila dvorište već je napunila i podrum obiteljske kuće. Da bi se „spriječilo“ daljnje nadiranje vode, iz potoka u podrum, napravljen je zemljani nasip koji je vodu usmjeravao prema livadi smještenoj ispod dvorišta. U pomoć dolaze vatrogasci DVD-a Babinec, montiraju crpku i počinju s ispumpavanjem vode. Tu ostaje jedna grupa vatrogasaca, a druga kombi vozilom odlazi u pomoć obitelji Veršić na suprotnoj strani ulice.
  Na gradnju zečjih nasipa i ispumpavanja vode prema Babincu su u 13,36 krenuli i vatrogasci DVD-a Gornje Vratno, a na pomoći obitelji Žunec i Borak četiri vatrogasca provela su dva sata  stoji u izvješću zapovjednika Lovre Korotaja. Po završetku intervencije u Dubravi Križovljanskoj u pomoć kolegama u Babinec uputili su se i vatrogasci DVD-a Lovrečan Dubrava i Križovljan Cestica.
      Vodom poplavljeno područje obišao je načelnik Mirko Korotaj i zamjenik mu Žarko Rodeš, a prisutan je bio i član Civilne zaštite Vlado Hip.
       Obilne kiše obično prouzrokuju i klizanje terena, a na cestu koja iz ulice Vladimira Nazora iz Babinca vodi na Falinić Breg, srušila se akacija koje je onemogučila odvijanje prometa. Klizanje terena na Dubrava bregu uništilo je dio vinograda obitelji Kotolenko.  O količini padalina koje su se obrušile na Dubravu breg Slavko Kotolenko je rekao; u roku dva sata, od 22 do ponoći palo je 13 litara vode po četvornome metru, a mjerni uređaj od ponoći do 12 sati u četvrtak zabilježio je 86 litara.
     Vjerojatno je i voda razlog da je dio brda na kojem je vinograd jednostavno otklizio prema podnožju, a s njime i oko 150 čokota vinove loze. U jarku je tako završilo sedam redova plantaže. Troškove vezane uz vraćanje zemlje na staro mjesto, stabilizaciju terena i novu sadnju loze vlasnici procjenjuju na tridesetak tisuća kuna, a tome treba pribrojiti i izostanak uroda.
 
 
U nastavku nekoliko fotografija snimljenih 14. kolovoza 2014.
 
1. Vatrogasci kod obitelji Borak u Babincu
2. Sagrađeni „zemljani nasip“ spriječio je ulijevanje vode iz potoka u podrum
3. Kod obitelji Veršić oborinske vode iz podruma praznili su vatrogasci DVD-a Babinec
4. Srušeno stablo na cesti Vladimira Nazora – Falinić Breg
5 . i 6. Klizište u vinogradu obitelji Kotolenko na Dubrava bregu
7. Pod vodom je ostao i dio Gajeve ulice u Cestici
8. Gubčeva ulica u Gornjem Vratnu, prema Radovcu
9. Na Trg Ivana Pavla Drugog voda se izlila iz gornjih ulica
10.  Predio kod potoka na Falinić Bregu, ispod Vintera, prema Lovrečanu
11. Polja pod vodom u Jarkima, uz prometnicu Lovrečan Križanče
12. Poplava u Babincu – igralište 
 
 
 
 
 
 
 
 

21_002031_19_1-20140814-Babinec_kod_obitelji_Borak_P1070855.jpg 21_002042_96_1a-P1070853.jpg 21_002057_44_2-20140814-Babinec_kod_obitelji_Versic_P1070868.jpg 21_002113_95_3-20140814-cesta_Babinec_-_Flinic_Breg_P1070837.jpg 21_002128_34_4-20140814-Dubrava_Breg_kod_Slavka_Kotolenko_P1070888.jpg 21_002142_97_6-P1070873.JPG 21_002155_74_7-20140814-LC_25005-Cestica_Gajeva_-_P1070746.jpg 21_002209_80_8-20140814-Gupceva_-_G-_Vratno_P1070763_(2).jpg 21_002221_73_9-20140814-Trg_Ivana_pavla_-_radovec_P1070770.jpg 21_002236_92_10-20140814-Falinic_Breg_ispod_Vintera_prema_Lovrecanu__P1070796.jpg 21_002253_73_11-20140814-Jarki_poplavljena_polja_i_livade_P1070797.jpg 21_002310_79_12-20140814-Babinec_nk_Dinamo_P1070839.jpg