Korisnički login

Udruge i organizacije

Aktiv žena Dubrava Križovljanska​
Sjedište:
Kontakt osoba: Erika Korotaj
Telefon: 042/739-064
   
DVD Babinec​
Sjedište:
Kontakt osoba: Antun Knezoci, predsjednik
Telefon: 042/724-451
   
DVD Gradišće​
Sjedište: Malo Gradišće bb
Kontakt osoba: Davor Kutnjak, predsjednik
Telefon: 042/739-248
Mobitel: 099 6872544
   
DVD Križovljan-Cestica
Sjedište:
Kontakt osoba: Ivan Kralj, predsjednik
Telefon: 042/724-145
E-mail: dvd-kc@cestica.hr
   
DVD Lovrečan-Dubrava​
Sjedište:
Kontakt osoba: Franc Težak, predsjednik
Telefon: 042/739-264
E-mail:drustvo@dvdlovrecan-dubrava.com
Web: www.dvdlovrecan-dubrava.com
   
DVD Virje Križovljansko​
Sjedište:
Kontakt osoba: Marjan Horvatić, predsjednik
Telefon: 042/724-573
   
DVD Gornje Vratno​
Sjedište:Varaždinska 136, Gornje Vratno
Kontakt osoba: Darko Majhen, predsjednik
Telefon: 091 532 3638
E-mail: darko@cestica.hr
   
KK "Cestica 2000"
Sjedište: Dravska bb, 42208 Cestica
Kontakt osoba: Leonardo Lorbek
Telefon: 091/1724-823
Fax: 042/301-003
E-mail: lorbekleo@hns.hr
   
KUD Općine Cestica​
Sjedište:
Kontakt osoba: Davorka Golubić, predsjednik
Telefon: 042/725-011
email: kud@cestica.hr ili kudcestica@gmail.com
   
Lovačko društvo "Sv. Hubert" Cestica
Sjedište:
Kontakt osoba: Stjepan Malčec, predsjednik
Telefon: 098/467-797
   
MNK "Jarki"​
Sjedište:
Kontakt osoba: Ivan Hohnjec, predsjednik
Telefon: 042/739-041
   
NK "Polet" Cestica​
Sjedište:
Kontakt osoba: Zvonko Lazar, predsjednik
Telefon: 042/724-529
   
NK Bratstvo Otok Virje​
Sjedište: Otok Virje
Kontakt osoba: Damir Velečić, predsjednik
Telefon: 091/913-6334
   
NK Dinamo Babinec​
Sjedište: Babinec
Kontakt osoba: Saša Škrinjar, predsjednik
Telefon: 098 915 8603
   
NK Vratno​
Sjedište: Gornje Vratno
Kontakt osoba: Jožef Hip, predsjednik
Telefon: 042/724-363
   
Pikado klub​
Sjedište: Cestica
Kontakt osoba: Zvonimir Kos
Telefon: 724-153
   
Pikado klub Duplo​
Sjedište: Babinec
Kontakt osoba: Mladen Jamnik, predsjednik
Telefon: 724-725
   
Udruga umirovljenika Općine Cestica​
Sjedište:
Kontakt osoba: Milan Borak predsjednik
Telefon: 042/724-683
   
Udruga vinogradara i vinara​
Sjedište: Cestica, Dravska bb
Kontakt osoba: Mladen Horvat, predsjednik
Telefon: 042/714-224
   
Udruga za poljepšanje sela Radovec​
Sjedište: Radovec
Kontakt osoba: Ivica Oković
Telefon: 725-072
   
Vatrogasna zajednica Općine Cestica​
Sjedište: Dravska 1a, Cestica
Kontakt osoba: Darko Majhen, predsjednik
Telefon: 099/229-9718
E-mail: darko@cestica.hr
   
Športsko ribolovno klub"Općina Cestica 1995."​
Sjedište:
Kontakt osoba: Marijan Kolednjak, predsjednik
Telefon: 098/342-918
Web: www.srk-cestica.hr
   
ŽNK Cestica​
Sjedište: Cestica
Kontakt osoba: Vesna Đžinić, predsjednica
Telefon: 042/724-653
   
Udruga privatnih šumovlasnika šuma "Hrast" Cestica​
Sjedište: Cestica
Kontakt osoba: Zvonko Majer, predsjednik
Telefon: 098/752-815
   
Lovačko društvo Cestica​
Sjedište: Cestica
Kontakt osoba: Mario Veselnik, predsjednik
Telefon: 098/715-714
   
Udruga ručnih radova "Vezilje"​
Sjedište: Dravska 1a, Cestica
Kontakt osoba: Mirjana Vunderlih
Telefon: 099/7422 217
e-mail: vezilje.cestica@gmail.com