Korisnički login

Osiguranje usjeva i nasada

Obavještavaju se mještani Općine Cestica da će se osiguranje usjeva i nasada vršiti u prostorijama Općine Cestica i to slijedeće dane: 
Petak, 02. svibnja 2014. godine od 09,00 do 15,00 sati,
Subota, 03. svibnja 2014. godine od 09,00 do 13,00 sati.

Općina Cestica će subvencionirati usjeve i nasade u iznosu od 25% odnosno do maksimalno 5.000,00 kuna.