Korisnički login

Općina Cestica uspješno aplicirala na programe Ministarstva kulture

Općina Cestica i Župa Uzvišenja Sv. Križa prijavili su ukupno 9 projekata na Program zaštite na napokretnim kulturnim dobrima u 2014. godini Upravi za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture. Ministarstvo kulture je objavilo odobrene programe sa 27.03.2014. godine. Općina Cestica uspješno je aplicirala 4 programa ukupne vrijednosti 230.000,00 kuna, a Župi Uzvišenja Sv. Križa odobrena su 2 projekta ukupne vrijednosti od 130.000,00 kuna. 

U nastavku se nalazi popis nositelja projekta, naziv i odobrena sredstva, te link na službene stranice Ministarstva kulture:
1. Općina Cestica / Pil tužnog Krista, Kolarovec / 30.000,00 kuna
2. Općina Cestica / Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Križanče / 50.000,00 kuna
3. Općina Cestica / Crkva Sv. Lovre, Mali Lovrečan / 80.000,00 kuna
4. Općina Cestica / Crkva Uzvišenja Sv. Križa i kurija Župnog dvora - izrada dokumentacije / 70.000,00 kuna
5. Župa Uzvišenja Sv. Križa / Crvka Uzvišenja Sv. Križa i kurija Župnog dvora - sanacija tornja / 80.000,00 kuna
6. Župa Uzvišenja Sv. Križa / Crkva Uzvišenja Sv. Križa i kurija Župnog dvora - građevinska sanacija poda i stuba / 50.000,00 kuna.

Link: 
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=10281

09_094405_99_19_112050_49_IMG_1997.JPG