Korisnički login

Popis ugovora

U privitku se nalazi popis ugovora koje je Općina Cestica sklopila sa pravnim i fizičkim osobama od 01.01.2013. godine. Popis će se redovito ažurirati.

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE.pdf
Puna verzija: 28.15 KB