Korisnički login

Javna nabava - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Kulturno poslovnog /turističkog) centra Općine Cestica

Općina Cestica objavila je otvoreni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Kulturno - poslovnog (turističkog) centra Općine Cestica. Provcijenjena vrijednost javne nabave je 232.500,00 kuna, a ponude se zaprimaju do 21.03.2014. do 12,00 sati.

Dokumentacija_za_nadmetanje.doc
Puna verzija: 1,524.50 KB