Korisnički login

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Cestica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Cestica. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
•    na adresu Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica
•    na broj fax-a: 042/724-825
•    elektroničkom poštom na: opcina@cestica.hr
•    ili donijeti osobno u Jedinstveni upravni odjel  Općine Cestica, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati 


Službenik za informiranje
Gabriela Kos

Obrazac_2_Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc
Puna verzija: 183.00 KB
Obrazac_3_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije.doc
Puna verzija: 182.50 KB
Obrazac_4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc
Puna verzija: 182.50 KB
Obrazac_12_Sluzbena_objava_na_web_stranici_i_kontakt_sluzbenika_za_informiranje.doc
Puna verzija: 204.50 KB
Obrazac_15_Naputak_o_dostavi_dokumenata_za_objavu_na_internetu.doc
Puna verzija: 188.50 KB
pravilnik.pdf
Puna verzija: 432.62 KB
odluka_o_implementaciji_pisanih_procedura.pdf
Puna verzija: 24.31 KB
ustrojstvo_sluzbenog_upisnika.pdf
Puna verzija: 35.33 KB
odluka_zamjenik_sluzbenika.pdf
Puna verzija: 22.21 KB
odluka_o_imenovanju_sluzbenika_za_informiranj.pdf
Puna verzija: 42.35 KB
odluka_o_visini_naknade.pdf
Puna verzija: 56.10 KB
Informacije_o_dodijeljenim_donacijama,_potporama,_nagradama_i_bespovratnim_sredstvima_iz_Proracuna_Opcine_Cestica_u_2015._godini.pdf
Puna verzija: 95.61 KB
Ugovori_Opcine_Cestica_u__2015..ods
Puna verzija: 13.75 KB