Korisnički login

Kontakt

Kontakti:

Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica
TEL: 042/724-824
FAX: 042/724-825
E-MAIL : opcina@cestica.hr

- ksenija@cestica.hr
- ljerka@cestica.hr
- karmen@cestica.hr
- andrea@cestica.hr

Za razgovor sa načelnikom najava na gore navedeni broj telefona.