Korisnički login

Odluke i zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Odluke sa 6. sjednice Općinskog vijeća objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 67/13.

Analiza_stanja_sustava_zastite_i_spasavanja_na_podrucju_OC.doc
Puna verzija: 43.00 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_socijalne_skrbi_za_2013._godinu.doc
Puna verzija: 41.00 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_za_kulturu,_informiranje_i_udruge_gradjana_za_2013._godinu.doc
Puna verzija: 37.00 KB
Izmjene_i_dopune_Programa_zastite_od_pozara_i_civilnu_zastitu_za_2013._godinu.doc
Puna verzija: 38.50 KB
odluka_o_azuriranju_Plana_zastite_od_pozara.doc
Puna verzija: 34.00 KB
Odluka_o_imenovanju_stozera_zastite_i_spasavanja.doc
Puna verzija: 38.50 KB
Odluka_o_izdvajanu_radne_jedinice_cistoca_iz_varkoma_d.d..doc
Puna verzija: 33.00 KB
Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_izboru_Povjerenstva_za_gospodarstvo.doc
Puna verzija: 31.50 KB
Odluka_o_mjerilima,_postupku_i_nacinu_odredjivanja_iznosa_naknade_vlasnicima_nekretnina.doc
Puna verzija: 48.50 KB
Odluka_o_poslovima_utvrdjivanja,_evidentiranja,_nadzora,_naplate_i_ovrhe_radi_naplate_opcinskih_poreza_u_2014._godini.doc
Puna verzija: 41.00 KB
smjernice_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja.doc
Puna verzija: 39.00 KB
zapisniik_sa_6__sjednice.pdf
Puna verzija: 106.09 KB