Korisnički login

JAVNI POZIV redovitim studentima za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na financiranje prijevoza

Obavještavamo sve redovite studente sa područja Varaždinske županije da je objavljen javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na financiranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2013/2014. U nastavku se nalazi link na stranicu Varaždinske županije sa detaljnim informacijama.
http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/trenutni-natjecaji/4645-javni-poziv-redovitim-studentima-s-podruja-varadinske-upanije-za-podnoenje-prijava-za-ostvarivanje-prava-na-financiranje-trokova-prijevoza-za-akademsku-godinu-201314.html

10_085627_62_preuzmi.jpg