Korisnički login

Odluke i zapisnici sa konstituirajuće sjednice i 2. sjednice

Odluke sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica objavljeni su u Službenom vjesniku Varaždinske županije 37/2013. U nastavku je Zapisnik sa konstituirajuće sjednice i Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica.

SVVZ3713.pdf
Puna verzija: 293.38 KB
Odluka o osnivanju Mandatne komisije
Puna verzija: 302.94 KB
Odluka o osnivanju Komisije za izbor i imenovanje
Puna verzija: 259.46 KB
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Cestica
Puna verzija: 186.72 KB
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cestica
Puna verzija: 187.44 KB
Odluka o osnivanju Komisije za statutarno - pravna pitanja
Puna verzija: 267.19 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za sport
Puna verzija: 133.61 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za gospodarstvo
Puna verzija: 257.36 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Puna verzija: 310.90 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za komunal
Puna verzija: 23.15 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za poljoprivredu, lov i ribolov
Puna verzija: 23.65 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za društvene djelatnosti
Puna verzija: 24.17 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za socijalnu skrb
Puna verzija: 33.22 KB
Odluka o izboru Povjerenstva za suradnju na međunarodnoj razini, ministarstvima i državnim tijelima
Puna verzija: 261.58 KB
Zapisnik sa konstituirajuće sjednice
Puna verzija: 276.75 KB
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
Puna verzija: 129.81 KB