Korisnički login

U nedjelju 16. lipnja 2013. bila prva pričest u cestičkim župama

Na župi Sveta Barbara bilo osam prvopričesnika, a u Križovljanu četrdeset
     Ove godine prva pričest u obje cestičke župe bila je u nedjelju 16. lipnja. Prvo su, pod ranom misom u osam sati, prvoj pričesti pristupili prvopričesnici iz župe Sveta Barbara Natrkižovljan, a u križovljanskoj župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa u Radovcu prva pričest bila je pod misom u 11 sati.
Prvopričesnici župe Sveta Barbara Natkrižovljan
     Župa Sveta Barbara Natkrižovljan djeluje od 1789. godine. Župa je većim dijelom smještena na području Općine Cestica, a tu spada i naselje Goruševnjak i veći dio naselja Vinica Breg iz općine Vinica. Iz cestičkog dijela pod župu Sveta Barbara spadaju naselja Natrkižovljan, Križanče, Malo Gradišće, Jarki i Selci Križovljanski  i istočni dio naselja Falinić Breg. Župa danas broji oko 1200 stanovnika, a prema riječima župnika Janka Bunića posljednjih godina najveći broj prvopričesnika bio je 2010. godine. Posljednje tri godine godišnje je prvoj pričesti pristupilo po osam prvopričesnika.
Ove godine na prvoj pričesti u župe Sveta Barbara Natkrižovlja bilo je pet djevojčica i tri dječaka, a najviše prvopričesnika je iz naselja Natkrižovljan (5) Jarki (2) i Vinice Breg (1).  Prema riječima župnika iz Vinica Brega je Dorotea Šincek, iz Natkrižovljana su Helena Lazar, Stjepan Mušić, Sebastijan Gonzi, Paula Lazar i Luka Toplolovec, a Ema Županić i Lana Julija Hutinski žive u naselju Jarki.
 
Prvopričesnici župe Uzvišenja sv. Križa Križovljan
      Župa Križovljan spominje se od 1334. godine, a danas obuhvaća nizinski dio Općine Cestica, odnosno naselja Babinec, Brezje Dravsko, Cestica, Gornje Vratno, KOlarovec, Križovljan Radovečki, Mali Lovrečan, Otok Virje, Radovec, Radovec Polje, Veliki Lovrečan, Virje Križovljansko i Vratno Otok te zapadni dio naselja Falinić Breg koje je u brdovitom dijelu općine Cestica. Župa Križovljan broji oko 4300 stanovnika, a sjeveroistočni dio naselja Gornje Vratno u kojem žive Romi spada pod župu Petrijanec.
       Prvopričesnici župe Križovljan polaze jedan od trećih razreda Osnovne škole Cestica i područne škole Lovrečan, a ove godine na prvoj pričesti bili su slijedeći učenici: Iz trećeg a razreda: Petra Cestar, Nina Furjan, Valentina Furjan, Jurica Horvat, Vida Kelić, Krešimir Korotaj, Karolina Kovačić, Matija Lazar, Taša Mihin, Nera Mumlek, Izidora Obadić, Kajo Panić, Sebastijan Rodeš, Bruno Sambolec i Veronika Štromar. Iz trećeg b to su: Sandra Borak, Ana Daljavec, Petar Dobrotić, Antonela Furjan, Jurica Golubić, Ena Grmec, Ana Hip, Tea Hutniski, Mateo Ivančić, Lana Krajnc, Iva Lazar, Laura Majhen, Klara Mesek, Damjana Petovar, Mihaela Veselnik i Kiara Sabati, a iz PŠ Lovrečan, iz trećeg c razreda, to su bili: Marija Borak, Robi Borak, Stiven Habijanić, Antonio Juričinec, Lovro Korotaj, Noah Krobot, Denis Mihin, Mateo Rožmarić i Dino Veselić (dio učenika područne škole Lovrečan, iz naselja koje spadaju pod župu Sveta Barbara Natkrižovljan na prvu pričest išla su u istoimenu župu).
        Tijekom godine pripremu za primanje sakramenta prve pričesti na župnom vjeronauku pripremili su svećenici, župnici, vlč. Janko Bunići u Natkrižovljanu i vlč Ivan Košić u župi Križovljan, a svečanom misnom slavlju u obje župe prisustvovali su roditelji, rodbina i prijatelji slavljenika kao i brojni župljani.
       Za podatke o prvopričesnicima zahvaljujem vjeroučitelju Davoru Hohnjecu, a za ustupljene fotografije fotografu Plavecu iz Varaždina.
 
U nastavku nekoliko fotografija s prve svete pričesti snimljene 16. lipnja 2013. godine
 
 

  1. dio prvopričesnici župe Sveta Barbara – Natkrižovljan (4. fotogrfaije)
  2.  dio – prvopričesnice i prvopričesnici župe Križovljan  (4 fotogrfaije)  
 
 
      
 
 
.  
 
 
 
 

29_111755_58_1-prvopricesnici_zupe_Sveta_Barbara.jpg 29_111808_47_2-PIC00002.JPG 29_111822_45_3-PIC00003.JPG 29_111836_78_4-PIC00004.JPG 29_111850_92_5-prvopricesnice_zupe_Krizovljan.jpg 29_111905_25_6-prvopricesnici_zupe_Krizovljan.jpg 29_111918_86_7-PIC00012.JPG 29_111936_19_8-PIC00016.JPG