Korisnički login

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Cestica za 2013. godinu

                                                                              JAVNI POZIV
                             ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE CESTICA
                                                                            ZA 2013. GODINU

 
Pozivaju se građani i pravne osobe da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Cestica.
Javna priznanja Općine su:

  1. Nagrada za životno djelo Općine Cestica
  2. Nagrada Općine Cestica
  3. Plaketa Općine Cestica
  4. Grb Općine Cestica
  5. Povelja počasnog građanina Općine Cestica
 
            Nagrada za životno djelo Općine Cestica dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu, kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla neponovljiv rezultat u odnosnom području.
            Nagrada Općine Cestica dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za osobite usluge postignute u razvoju društvenih odnosa od posebnog značaja za Općinu.
            Plaketa Općine Cestica dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa značajne za Općinu.
Grb Općine Cestica dodjeljuje se građanima Općine Cestica, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja za zasluge, za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine Cestica može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno doprinio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva. Počasnim građaninom Općine Cestica ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi.
Rok za predlaganje kandidata za javno priznanje je do 05. srpnja 2013. godine.
Prijedlozi se dostavljaju načelniku Općine Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica.

06_135729_22_nagrada_small.jpg