Korisnički login

Natječaj za najbolja uređenja na području Općine Cestica u 2013. godini

Načelnik Općine Cestica raspisuje sljedeći
 
 
                                NATJEČAJ ZA NAJBOLJA UREĐENJA NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA
                                                                        U 2013. GODINI
 
Natječaj za najbolja uređenja obuhvaća sljedeće kategorije:

  1. mjesne parkove,
  2. poslovni prostor/ili športski objekt,
  3. turističku ponudu ili zanimljivost,
  4. Okućnicu,
  5. Balkon.
 
Cilj natječaja je poticanje što boljeg uređenja Općine Cestica.
Nagrade za najbolje uređenje  dodjeljuju se u svakoj kategoriji, prvo mjesto 1.000,00 kuna, drugo mjesto  500,00 kuna i treće mjesto  300,00 kuna. Dodjela nagrada će biti dio programa na proslavi Dana Općine Cestica.
Prijave se zaprimaju do 05. srpnja 2013. godine u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica, Dravska 1A, ili putem  e-maila : opcina@cestica.hr, telefona : 042/724-824, faksa: 042/724-825. Prijaviti se mogu svi mještani Općine Cestica koji imaju prebivalište na području Općine Cestica. U prijavi je potrebno navesti kategoriju za koju se prijavljuje, ime i prezime, adresa, kontakt broj telefona.
NAPOMENA: Na natječaj se ne mogu prijaviti prošlogodišnji dobitnici.
 
U privitku se nalazi primjerak PRIJAVE.

06_134455_20_preuzmi_(1).jpg
prijava.docx
Puna verzija: 14.49 KB