Korisnički login

S kulturno-povijesnom baštinom Općine Cestica upoznato Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

U utorak, 28. svibnja 2013., Vesna Jurić Bulatović pomoćna ministrice kulture Republike Hrvatske razgledala crkvu u Radovcu i dvorac Križovljangrad
     Među najznačajnije kulturno povijesne spomenike na području Općine Cestica spadaju objekti crkvene arhitekture. U župi Križovljan to je crkva Uzvišenja Svetog Križa u Radovcu sagrađena 1753. godine i kapela Svetog Lovre u Lovrečanu, a na području župe Sveta Barbara Natkrižovljan to je crkva Svete Barbare u Natkrižovljanu i kapela Majke Božje u Križanču. Svi spomenuti objekti graditeljske baštine spadaju i u kulturna dobra Republike Hrvatske te su kao takovi 14. prosinca 2006. godine označeni metalnim pločicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, „Baština Heritage Ministarstvo kulture RH“, a istog dana oznaka kulturnog dobra Republike Hrvatske stavljena je i na dvorac Križovljangrad, a u katalogu zaštićenih dijelova prirode Varaždinske županije (prosinac 2001.) nalazi se i perivoj oko dvorca Križovljangrad koji se na 32 hektara prostire sve do rijeke Drave.
Posjet crkvi Uzvišenja sv. Križa u Radovcu  sagrađenoj 1752.  godine
    Zaštita i očuvanje spomenute kulturne baštine bila je i tema razgovora s pomoćnicom ministrice kulture Republike Hrvatske Vesnom Jurić Bulatović koja je u utorak, 28. svibnja 2013. godine posjetila Općinu Cestica. U prvom dijelu posjete razgledana je križovljanska crkva Uzvišenja Svetog Križa, a dobrodošlicu ministrici u ime Općine Cestica izrazio je načelnik Mirko Korotaj. O izgradnji crkve govorio je vlč. Ivan Košić, a pomoćnica ministrice Jurić Bulatović s posebnim zanimanjem razgledala je i kapelu Majke Božje s istoimenim baroknim oltarom, kao i spomenike nad grobovima članova obitelji koji su u vlasništvu imali posjed i dvorac Križovljangrad. Vlč. Košić rekao je da se nekad župna crkva nalazila u podnožju brda Prekorje, iznad Križovljana, nasuprot župnog dvora, u kojoj je po svemu sudeći pokopan i biskup Petar Bakić (rođen 28.9.1670.g. u Splitu, umro u Križovljangradu 5.7.1749.g.). Nakon smrti biskupa koji je u posjedu imao i Križovljangrad, isti je naslijedio biskupov nećak Pavao Bakić.  On 1752. godine gradi sadašnji dvorac Križovljangrad, potom 1753. i sadašnju križovljansku crkvu, a zatim i župni stan – farof 1759. godine. Kako je po izgradnji sadašnje crkve stara napuštena postoji mogućnost da je u novu crkvu preneseno tijelo biskupa što treba istražiti. Na području gdje je nekad bila crkva jedno vrijeme se nalazio križ, a kompletnim posjedom raspolagala je župa. Poznatim promjenama nakon Drugog svjetskog rata cijeli prostor je rasparceliran na brojne sitne čestice i agrarnom reformom razdijeljen, a stariji stanovnici i danas taj predio nazivaju „Crkveni breg“. Za utvrđivanje lokacije bivše župne crkve danas bi bilo potrebno izvršiti arheološko istraživanje….
      Pomoćnica ministrice kulture Vesna Jurić Bulatović sa zanimanjem je razgledala i ostali inventar crkve, oltare i freske koje je 1895. godine napravio poznati umjetnik Marko Antonini, a prisutni su gošću iz Ministarstva kulture  izvijestili da su orgulje župne crkve tvrtke . Höferer nabavljene zalaganjem župnika Ivana Čižmaka 1888. godine. Također da su četiri sadašnja oltara u crkvi nabavljena i postavljena 1896. godine, a za nabavku istih sredstva su osigurana od milodara vjernika i darom Visoke kraljevske zemaljske vlade.
    Kako se bližilo vrijeme mise (19 sati) i vrijeme za molitvu krunice (18,45) u crkvu su počeli pristizati vjernici te se pomoćnica ministrice zadržala s njima u kratkom razgovoru, a kod oltara svete Ane snimljena je i zajednička fotografija. Na slici su slijeva na desno: načelnik Mirko Korotaj, Marija Štromar, Julika Klasić, Terezija Talan (1930.), Rozalija Majhen (1936.), Julika Kreč, pomočnica ministrice kulture Republike Hrvatske Vesna Jurić  Bukatović i Marija Domjan.
Posjet staroj školi iz 1845. godine
Oprostili smo se od vlč Ivana Košića i vjernika i krenuli do zgrade stare škole u kojoj je 1845. godine s radom počela i prva škola na ovom području. Jedan od učitelja na školi bio je Fric Krleža, djed književnika Miroslava. Tu je s radom, 1. siječnja 1906. godine, započela i tada formirana općina Križovljan Cestica, a jedan od najpoznatijih učenika škole bio je svećenik, kapucin fra. dr. Hadrijan Franjo Borak (1915. – 1993.), poliglot, sveučilišni profesor u Rimu, predavao na Lateranskom sveučilištu i na Antoniumu. U staroj školskoj zgradi pomoćnica ministrice Jurić Bulatović razgledala je postavljene slike nastale na likovnim kolonijama, a tu ju je s radom Kulturno umjetničkog društva upoznala Gordana Kos Kolar.
Posjet Križovljangradu
Po obilasku crkve i prostorija KUD-a, zgrade stare škole iz 1845. godine, uputilo smo se do parkirališta te nastavili prema zadnjoj odrednici, prema Križovljangradu. Ulicom Antuna Mihanovića uputili smo se prema Križovljanu te potom Dravskom u Cestici stigli do ulaza u dvorac Križovljangrad. Tu je gošća iz Ministarstva kulture Republike Hrvatske upoznata s nastojanjem zaštite i obnove perivoja, a pošto se nije moglo ući u dvorac pomoćnici ministrice  kulture Vesni Jurić Bulatović stanje dvorca predočeno je iz stotinjak fotografija korištenih na izložbi „Križovljangrad, sjaj prošlosti…“ priređenoj u samom dvorcu 17. studenoga 2007. godine organiziranoj povodom 225.-te obljetnice izgradnje dvorca.
       Nakon Križovljangrada pomoćnicu ministrice Vesnu Jurić Bulatović načelnik Općine Mirko Korotaj upoznao je, za vrijeme vožnje kroz Otok Virje i Virje Križovljansko, sa posljedicama prošlogodišnje velike poplave koja je poplavile stotinjak kuća, a potom je posljednji dio susreta održan u općinskoj vijećnici u Cestici. Tu je gošća iz Ministarstva kulture upoznata s planovima za razvoj općine, a Josip Borak izvijestio ju je o realiziranim projektima za sredstva iz fondova Europske unije. S programima razvoja na području kulture, gospodarstva, turizma, socijalne skrbi, komunalnog uređenja i ostalog pomoćnicu ministrice Jurić Bulatović upoznao je načelnik Mirko Kortaj, a za uspomenu na boravak u Općini Cestica gošći je uručena umjetnička slika i knjiga Općina Cestica naselja i stanovništvo.
 
 
U nastavku nekoliko fotografija s posjete pomoćnice ministrice Vesne Jurić Bulatović Općini Cestica, u utorak 28. svibnja 2013. godine
 
Od 1. do 6. fotografije snimljene na dočeku i u crkvi Uzvišenja sv. Križa u Radovcu
     fotografija 1. - dobrodošlicu pomoćnici ministrice izrazio je župnik Ivan Košić
     fotografija 2. - pred ulazom u Crkvu, slijeva na desno: Josip Borak, Gordana Kos Kolar, Darko Majhen, Stjepan Mumlek, Denis Kotolenko, pomoćnica ministrice kulture Republike Hrvatske Vesna Jurić Bulatović, Darijan Vinter, načelnik Mirko Korotaj, vlč Ivan Košić, Vlado Vinter, Ivan Bednjanić Bunić, Vlado Hip, Žarko Rodeš i Ivan Hohnjec. 
fotografija 3. u lađi crkve
fotografija 4. i 5. u kapeli Majke Božje  
fotografija 6. pred oltarom Sv. Ane.

fotografija 7. - u prostorijama KUD-a Cestica (stara škola iz 1845.)
fotografija 8.  – u Križovljangradu, pred dvorcem i perivojem
fotografija 9. - pomoćnica ministrice kulture Republike Hrvatske Vesna Jurić Bulatović sa zanimanjem je razgledala fotografije unutrašnjosti dvorca Križovljangrad prikazana na održanoj izložbi "Križovljangrad sjaj prošlosti..."
fotografija 10. - poged na glavni ulaz u dvorac
fotografija 11. - pogled na dvorac Križovljangrad i dio parka iz zraka (presnimljeno iz Arkoda)

fotografija 12. - predstavnici Općine Cestica i pomoćnica ministrice Jurić Bulatović pred ulazom u općinsku zgradu
fotografija 13. - za uspomenu na boravak u Općini Cestica gošći iz Vlade Republike Hrvatske načelnik Korotaj uručio je knjigu "Općina Cestica naselja i stanovništvo" i umjetničku sliku - u općinskoj vijećnici   

 

29_133909_01_1-P5288573.JPG 29_133927_66_2-P5288580.JPG 29_134008_68_3-P5288587.JPG 29_134025_14_4-P5288592.JPG 29_134047_68_5-P5288594.JPG 29_134112_60_6-P5288603-IMG.JPG 29_134203_00_7-P5288604.JPG 29_134225_84_8-P5288618.JPG 29_134315_32_9-P5288628.JPG 29_134340_05_11-P5288642.JPG 29_134418_62_12-krizovljangrad-pogled_iz_zraka_-_Arkod.jpg 29_134434_01_13-P5288651.JPG 29_134501_63_14-P5288671.JPG