Korisnički login

Rješenja kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnih odbora Općine Cestica

07_131302_19_preuzmi_(2).jpg
Rjesenje_-_Babinec,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.83 KB
Rjesenje_-_Babinec,_HNS,_SDP.pdf
Puna verzija: 38.14 KB
Rjesenje_-_Cestica,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.61 KB
Rjesenje_-_Cestica,_HNS,_SDP.pdf
Puna verzija: 38.38 KB
Rjesenje_-_Dubrava_Kriz_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.80 KB
Rjesenje_-_Dubrava_Kriz_HNS,SDP.pdf
Puna verzija: 37.83 KB
Rjesenje_-_Gornje_Vratno,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.44 KB
Rjesenje_-_Gornje_Vratno,_HNS,SDP.pdf
Puna verzija: 38.11 KB
Rjesenje_-_Gornje_Vratno,_HSS.pdf
Puna verzija: 37.41 KB
Rjesenje_-_Gornje_Vratno,_Stjepan_Bistrovic.pdf
Puna verzija: 37.13 KB
Rjesenje_-_Gradisce,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.08 KB
Rjesenje_-_Gradisce,_HNS,SDP.pdf
Puna verzija: 37.57 KB
Rjesenje_-_Jarki,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.14 KB
Rjesenje_-_Jarki,_HNS,_SDP.pdf
Puna verzija: 37.46 KB
Rjesenje_-_Jarki,_HSS.pdf
Puna verzija: 37.06 KB
Rjesenje_-_Krizovljan_Rad_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.45 KB
Rjesenje_-_Krizovljan_Rad_HNS,_SDP.pdf
Puna verzija: 37.81 KB
Rjesenje_-_Lovrecan-Brezje,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.71 KB
Rjesenje_-_Lovrecan-Brezje,_HNS,_SDP.pdf
Puna verzija: 38.10 KB
Rjesenje_-_Lovrecan-Brezje,_HSS.pdf
Puna verzija: 37.57 KB
Rjesenje_-_Natkrizovljan,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.25 KB
Rjesenje_-_Natkrizovljan,_HNS,SDP.pdf
Puna verzija: 37.79 KB
Rjesenje_-_Otok_Virje,_HNS,SDP.pdf
Puna verzija: 37.60 KB
Rjesenje_-_Radovec_Polje,_HNS,_SDP.pdf
Puna verzija: 37.61 KB
Rjesenje_-_Radovec_Polje,_HSS.pdf
Puna verzija: 37.27 KB
Rjesenje_-_Radovec,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.43 KB
Rjesenje_-_Radovec,_HNS,_SDP.pdf
Puna verzija: 37.59 KB
Rjesenje_-_Virje_Kriz_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.33 KB
Rjesenje_-_Virje_Kriz_HNS,_SDP.pdf
Puna verzija: 37.64 KB
Rjesenje_-_Virje_Kriz_Mladi_za_Virje.pdf
Puna verzija: 37.29 KB
Rjesenje_-_Vratno_Otok,_HDZ.pdf
Puna verzija: 37.16 KB