Korisnički login

S igrališta Poleta u tri dana ispumpano preko milijuna litara vode

Razina podzemnih voda viša za 3,2 metra
Posljednjih mjeseci razina podzemnih voda značajno je porasla, a topljenje snijega i kiše doprinijele su i nastanku novih „jezera“. Za veće zadržavanje vode na tlu, neki pretpostavljaju da su ponovo proradile nekad presušene vodene žile, a stariji se sjećaju kako je na mjestu sadašnjeg parka u ulici Ante Starevića u Cestici nekad bila mlaka, kao i u Virju Križovljanskome, na mjestu današnjeg istoimenog sportskog parka.
    Da bi se razina podzemnih voda mogla ustanoviti potrebno je bilo pronaći podatak o visini razine u prošlosti. Jedini podatak koji je zabilježen nastao je kod produbljivanja dna bunaru u Brezju Dravskome, kod Ružice Borak u Varaždinskoj ulici, koja je zbog suše u ljetu 2012. ostala bez vode.  U pomoć su joj tad priskočili vatrogasci, a akcija produbljivanja bunara održana je 24 kolovoza. Prvo su vatrogasci vodom pod pritiskom iz vatrogasne cisterne oprali  dno i ispumpali zamuljenu tekućinu, a potom je u četverosatnoj akciji „zdenčar“ Antun Smotara lopatom i motikom produbio dno iz kojeg je izvađeno pola kubnog metra zemlje i šljunka te se nivo vode popeo na sedamdesetak centimetara. Tog datuma kantama iskopani materijal izvlačili vatrogasci Goran i Stjepan Težak, Boris Ivančić i Matija Županić, a pridružio im se i Franjo Borak. Uslijedilo je vatrogasnom pumpom crpljenje zamazane vode koja je kroz pore zemlje i šljunka pritjecala u produbljeni bunar.
    Dakle usporedbom sadašnje dubine vode u bunaru sa stanjem dok je bio produbljen mogli smo izračunati porast razine podzemnih voda. U prisutnosti domaćice i Franca Težak, predsjednika DVD-a Lovrečan Dubrava mjerenje smo obavili u nedjelju, 28. travnja, a dubina vode u bunaru iznosila je oko 4 metra, dakle minimalno za 3,2 metra više..
Igralište „Graba“ uređeno je na prostoru bivše šljunčare
    Na prostoru današnjeg nogometnog igrališta NK Polet Cestica pred nekoliko desetljeća nalazila se šoderana u kojoj su se šljunkom snabdijevali stanovnici okolnih naselja. Šljunčare su pred četrdesetak godina bile i u današnjoj Gajevoj ulici u Cestici i kod Radovec Polja, a u to doba nesmetano se  mogao šljunak vaditi i s priobalnog područja rijeke Drave. Izvađeni šljunak koristio se za zavažanje putova i potrebe stanovništva. Utovar se obavljao ručno, a doprema se u početku odvijala zaprežnim kolima koja su uglavnom vukle krave, rjeđe konji, te posljednjih godina i traktori.
       I dok se prostor „šljunčare“ na lokaciji Radovec Polje koristio još i potkraj drugog tisućljeća, „šoderana“ na gmajni u Cestici poslužila je za odlaganje smeća, a kasnije je zatrpana građevnim i ostalim materijalom te su na tom području danas kuće. Gmajna na kojoj su ljudi pasli krave bila je na prostori omeđenom današnjim ulicama Dravska, Gajeva i Nova ulica, a i prostor ispred groblja, danas novi dio groblja i parkiralište s južne strane, također se koristio za ispašu stoke. U doba žetve tu je bila postavljena vršilica za žito. Područje uz Dravsku ulicu gdje je danas kamionsko parkiralište u prošlosti je također služio za iskop šljunka, a kad se „nalazište“ iscrpilo i zbog okolnih privatnih parcela više nije moglo širiti šoderana je otvorena na već spomenutoj lokaciji. Područje današnjih ulica, kompletne Gajeve i Dravske od raskršća prema Križovljangradu bio je u to doba bez kuća i stalnih stanovnika, a prve kuće počele su se u Gajevoj graditi nakon velike poplave 1965. godine. Kratka i Nova ulica u Cestici kućama su se počele popunjavati tek u 21¸stoljeću. 
      Upravo je gmajna kod groblja bilo jedno od mjesta gdje se sedamdesetih godina igrao nogomet, a osnivanjem kluba (NK Polet  Cestica osnovan je 26. rujna 1975. godine) ukazala se potreba za igralištem na kojem će se nesmetano moći igrati utakmice. Šoderana na kraju Cestice, u današnjoj ulici Ante Starčevća u tadašnje vrijeme već je iscrpila svoje zalihe, šljunak se vadio jedino ručno i prevozio kolima. U takvim uvjetima eksploatacije, kad se došlo do razine podzemne vode, prestala je mogućnost vađenje šljunka do kojeg je jednostavnije bilo doći na nekoj lokaciji uz Dravu, a mnogi su šljunak za betoniranje i potrebnu izgradnju vadili s vlastitih posjeda s kojih se prethodno odstranio sloj zemlje koji je na pojedinim području „otoka“ iznosio do 30 centimetara.   Zalaganjem članova kluba dno grabe počelo se planirati i oblikovati u igralište koje je omogućavalo igračima nesmetanu igru, a s vremenom se i proširilo te su sagrađene i prostorije kluba. U to doba sagrađena je i HE Formin, s pripadajućim jezerom prije elektrane i odvodnim kanalom kojim se iz hidrocentrale voda odvodila natrag u stari tok rijeke Drave uzvodno od Ormoža, nasuprot današnje Spomen kapele u Otok Virju. Zbog promjene razine podzemnih voda tih godina naselja nizinskog dijela sadašnje Općine Cestica dobila su vodovodnu mrežu i mogućnost priključenja.
Igralište Poleta pod vodom je od 11. ožujka 2013. godine
    Proteklih desetljeća aktivnosti kluba nesmetano su se odvijale, a 11. ožujka ove godine voda se pojavila na igralištu. Prvo južno, od prostorija kluba na području gdje je planirano novo igralište, a potom je zaprijetila i samim prostorijama kluba. Nogometašima su inventar iz prizemlja pomogli premjestiti vatrogasci DVD-a Križovljan Cestice, a od vatrogasaca na intervenciji su, od 17,20 do 20 sati, sudjelovali: Marijan Vočanec, Goran Dregarić, Nikola Petric, Nikola Klasić, Julijan Pšag, Damir Kralj i zapovjednik Mario Majhen. To je bila prva ovogodišnja intervencija cestičkih vatrogasaca. U namjeri da se blokira ulazak vode u prizemne prostore, na ulazima su postavljene vreće s pijeskom. No voda je i dalje nadirala te je i preko „blokade“ ušla u zgradu, a razina vode se na igralištu s vremenom popela na jedan metar. Najdublja razina novostvorenog bazena bila je na južnoj strani, a sjeverni dio vodom je bio prekriven tek tridesetak centimetara. Na novoformirano jezero prvo su došli labudovi koji su krstarili novoosvojenim dubinama, a u nekoliko navrata na snijegom i vodom prekriveno igralište spustilo se jato riječnih galebova.
     Početkom travnja voda na južnom dijelu igrališta bila je dubine ispod metra, a sjeverni dio bio je uglavnom na suhom. U međuvremenu započeo je proljetni dio prvenstva te su igrači Poleta kao domaćini svoje utakmice igrali na igralištu u Babincu.
      U želji da nogometašima što prije pomogne odstraniti vodu i sanirati igralište uz pomoć Općine Cestica angažirana je tvrtka Hidrogradnja Varaždin te je u ponedjeljak, 29. travnja počelo ispumpavanje vode u nekoliko stotina metara udaljenu depresiju prema Križovljangradu. Crpka kapaciteta 36000 litara vode u satu bila je uključena od 8 sati te je u danonoćnom radu idući dan u podne razina vode pala za oko 25 cm, rekao je voditelj poslova Ratimir Herceg. Kako se idući dan razina vode nije smanjivala ekipa za ispumpavanje se povukla u srijedu, 1. svibnja, a igralište će se osušiti kad padne razina podzemnih voda smatraju izvođači. Dakle ako je pumpa bila u radu kroz dva dana, 48 sati mogla je ispumpati preko 1,7 milijuna litara vode.
     Zbog vode na cesti Virje Križovljansko – Otok Virje jedno vrijeme bila je zatvorena i ta cesta, a uslijed kiša na Veliku subotu i Uskrs do plavljenja je došlo na više mjesta. Tako su na sam Uskrs, 31. ožujka, vatrogasci DVD-a Križovljan Cestica, od 17,19 do 22 sata vodu ispumpavali kod  Snježane Vori u Križovljanu, na „Prečjaku“, u ulici Stjepana Radića, a već idući dan, na uskrsni ponedjeljak, ponovna intervencija od 9,30 do 14,52 sata, na istoj adresi.
Potrebna sanacija zemljišta i putova na lani poplavljenom području
     Prošlogodišnja poplava u studenome poplavila je stotinjak kuća, a stradala su i proizvodni i gospodarski objekti u Brezje i Lovrečan Otoku, Otok Virju i Vratno Otoku i dijelom u Virju Križovljanskome. Podsjećamo u naselju u potpunosti je srušena kuća Marije Lazar, a susjedna je toliko oštećena da se njeni stanovnici nisu imali kamo vratiti.
      Dok su se stekli uvjeti sanirani se tek najugroženiji putovi pa je tako u prekodravskom dijelu s oranica skinuto i u razderotine prometnica ugrađeno 760 kubnih metara šljunka, a potkraj travnja prišlo u naselju Otok Virje zaravnati su iskopani kanali kojima je nakon poplave  usmjerena voda iz naselja.
      U poplavi mnogi su ostali bez dijela oranice, nekima je hirovita ćud rijeke ostavila „jezero“, a nabujala matica rijeke odnijela je i cijele putove kojima su vlasnici dolazili do svojih posjeda.
Brojeni su posjedi, zemlje i šume toliko devastirani da ih je nemoguće poljoprivrednoj svrsi privesti, a i do mnogih je posjeda nemoguć pristup.
      Kako bi se saniralo i ostalo zemljište održan je u srijedu 17. travnja zajednički sastanak čelništva Općine Cestica i predstavnika koji o vodnom pojasu rijeke Drave vode brigu, a po održanom sastanku obiđen je i prekodravski dio općine Cestica gdje su i najveće štete zabilježene.
   U obilasku prekodravskog dijela Općine Cestica bili su predstavnici Hrvatskih voda iz Varaždina Ladislav Grđan i Zdenko Kereša, a uz načelnika Mirko Korotaj, u obilazak su krenuli i predsjednik Vijeća  Ivan Hohnjec i predsjednik VZO Cestica Darko Majhen. Iz Hidroelektrane Varaždin bio je Darko Kuča, a u sadašnje stanje zemljišta i šumskih površina, kao i djelomično nestalih prometnica uvjerili su se i Zdravko Lazar iz centra  112 i  Zdravko Vrbanić iz Državnog ureda za zaštitu i spašavanje.
    
 
 
U nastavku nekoliko fotografija poplavljenih igrališta, putova i zemljišta, kao i dijela štete od prošlogodišnje  oplave
 
 

 1. igralište NK Polet Cestica  18. ožujka 2013.
 2. južna strana igrališta NK Bratstvo Otok Virje bila je 23. ožujka prekrivena vodom
 3. igralište NK Polet Cestica  26. ožujka 2013
 4. jato riječnih galebova spustilo  se na igralište NK Polet Cestica, a labudovi su nesmetano odmarali   26. ožujka 2013.
 5. Uskrs je bio kišoviti, a voda je izašla i iz potoka od Državne ceste D-2 prema crkvi Uzvišenja Sv. Križa u Radovcu, ulica A. Mihanovića
 6. Posljednjeg dana ožujka vodom je bilo prekriven i Sportski park mlaka u Virju Križovljanskome
 7. Na Uskrs, 31. ožujka voda je preplavila i otežala promet na cesti Virje Križovljansko – Otok Virje, dvjesto metara ispod Virja 
 8. Riječni galebovi spustili su se, na Uskrs, 31. ožujka 2013. godine, i na novostvoreno „jezero“ ispod Babinca, južno od ceste Križovljangrad - Brezje
 9. Pogled na igralište Poleta 9. travnja 2013. godine
 10. U stanje zemljišta na prekodrsvakom dijelu Općine Cestica uvjerilo se izaslnsvo koje je Općinu Cestica posjetilo 17. travnja 2013. godine – kod novostvorenog „jezera“ u Lovrečan Otoku
 11. i kod „jarskih njiva“ na području Brezje Otoka
 12. Danica Bednjanić i Antonija Pšag uz „kanale“ na poljima Otok Virja pomoću kojih je odstranjivana voda iz naselja u studenome 2012., nakon poplave
 13.  Hidrogradnja iz Varaždina tri je dana ispumpavala vodu s igrališta Poleta, a voda se potom kroz pore zemlje natrag vraćala(snimljeno 30. travnja 2013.)
 14. „poplavljena“ je i napuštena šoderana kod Radovec Polja
 15. Unatoč naporima Hidrogrdanje voda je i dalje prekriva trećinu  igralištu Poleta u Cestici (snimljeno 5. svibnja 2013.)

06_171435_43_1-IMG_0776.JPG 06_171454_36_2-IMG_0864.JPG 06_171513_05_3-IMG_1047.JPG 06_171529_76_4-IMG_1053.JPG 06_171544_74_5-IMG_1454.JPG 06_171601_75_6-IMG_1196.jpg 06_171623_88_7-IMG_1200.JPG 06_171656_98_8-IMG_1218.jpg 06_171913_15_9-IMG_1804.JPG 06_171930_83_10-IMG_1929.JPG 06_172001_62_11-IMG_1943.JPG 06_172023_93_12-IMG_1981.JPG 06_172039_26_13-IMG_2370.JPG 06_172140_18_14-IMG_1986.JPG 06_172155_71_15-IMG_3006.JPG