Korisnički login

Zbirne liste kandidata za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Cestica

07_124129_95_preuzmi_(3).jpg
Lista - MO Babinec
Puna verzija: 34.33 KB
Lista - MO Cestica
Puna verzija: 34.42 KB
Lista - MO Dubrava Križovljanska
Puna verzija: 34.68 KB
Lista - MO Gornje Vratno
Puna verzija: 34.65 KB
Lista - MO Gradišće
Puna verzija: 34.61 KB
Lista - MO Jarki
Puna verzija: 34.52 KB
Lista - MO Križovljan Radovečki
Puna verzija: 34.43 KB
Lista - MO Lovrečan - Brezje
Puna verzija: 34.67 KB
Lista - MO Natkrižovljan
Puna verzija: 35.14 KB
Lista - MO Otok Virje
Puna verzija: 34.38 KB
Lista - MO Radovec Polje
Puna verzija: 34.52 KB
Lista - MO Radovec
Puna verzija: 34.36 KB
Lista - MO Virje Križovljansko
Puna verzija: 35.45 KB
Lista - MO Vratno Otok
Puna verzija: 34.08 KB