Korisnički login

U Općini Cestica brojna klizišta početkom 2013. godine

Za sanaciju klizišta i odrona  potrebno preko 2,5 milijuna kuna
            Vremenske i elementarne nepogode koje od jeseni 2012. godine prate područje Općine Cestica nastavile su se i u 2013. godini, a zahvatile su i područja brdovitog dijela te prouzročile brojne nevolje stanovništvu.
      Započelo je ranim snijegom koji je 28. listopada 2012. godine zabijelio cijeli kraj, a koji je pokidao brojne grane i stabla u šumama, voćnjacima i na ostalom drveću. Brojna stabla i grane prepriječile su se na putovima i cestama, a u osposobljavanju prometnica sudjelovali su vatrogasci i službe za održavanje prometnica. I dok su ceste raščišćene većina pokidanih grana i stabala u šumama i voćnjacima ostala je do zime pa i proljeća.
      Početkom studenoga područje uz Dravu zadesila je poplava. U večernjim satima, 6. studenoga, poplavila je prekodravska naselja Brezje i Lovrečan Otok, a idući dan ujutro ogromna vodena bujica stala se prelijevati i preko nasipa te poplavila Otok Virje, a kasnije i Vratno Otok i sjeverne dijelove Virja Križovljanskoga. Vatrogasci i ostale službe sudjelovali su u evakuaciji stanovništva i spašavanju imovine iz spomenutih područja, a nakon povlačenja vode s površine bilo je potrebno ispumpati podrume, u koje se voda obično vračala  kroz pore zemlje. U poplavi iz funkcije je izbačena i HE Formin koja je koristila dio vodenog potencijala rijeke Drave tako da je sva voda tekla starim koritom rijeke, a vodena bujica u Brezje Otoku srušila je kuću Marije Lazar te drugu onesposobila za stanovanje. U nekoliko navrata nakon toga voda je poplavila prekodravski dio, a u takvim trenucima stanovništvu koje se polako počelo vraćati u domove bitna je informacija o kretanju vode u uzvodnom dijelu kako bi se u slučaju potrebe moglo na vrijeme skloniti. Informacije se prate na teletekstu slovenske televizije, a i na internetskom portalu Ministarstva za poljoprivredu i okoliš Republike Slovenije (http://www.arso.gov.si/vode... )
     Sanacija nasipa kod Otok Virja započela je odmah nakon povlačenja vode, od 8. studenoga, a da bi se kroz vodom natopljenu zemljišta mogao dovesti materijala za „krpanje“ nasipa trebalo je sagraditi i novi put kroz vodom natopljeno zemljište. U put i sanaciju nasipa ugrađeno je i uvaljano na stotine kubika šljunka. Sanacija nasipa završena je 13. studenoga, a štete na domaćinstvima i gospodarskim objektima premašivale su iznos od 30 milijuna kuna.
Otklanjanje posljedice štete od poplave
      Slijedeći mjeseci prošli su u „liječenju rana“, a na poseban račun za otklanjan posljedica poplave Vlada Republike Hrvatske uplatila je preko 5,3 milijuna kuna.
        U nedjelju nakon poplave, 11. studenoga 2012., pomoć u hrani dostavile su brojne obitelji s područja općine Cestica, a među prvima se odazvala se i Udruga proizvođača voća i povrća «Zeljari» koji su dopremili oko 13 tona hrane u vrijednosti 26.500,00 kuna. Razne vrste pomoći dostavili su brojni pojedinci, udruge, ustanove i Caritas Varaždinske biskupije koji je u fond za poplavljene uplatio i pet tisuća kuna.
            U prikupljanje pomoći za poplavljene krenuli su i vatrogasci VZO Cestica, svaki na svom području, a prikupili su: DVD Križovljan Cestica 19.217,50;  DVD Lovrečan Dubrava 15.555,14 kuna, Gornje Vratno 10.835,80 kuna, Babinec 10.605,00 kuna i Virje Križovljansko 2.912,50 kuna. Grad Varaždin i Varaždinska županija uplatili su po 30 tisuća, a Ivanec 15 tisuća kuna. Aquatehnika d.o.o. uplatila je pet tisuća kuna, kao i općine Gornji Kneginec, Vidovec, Vinica, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Petrijanec, Beretinec i Maruševec, te općina Visoko 2,500 kuna.
Novčanih sredstava s raznih izvora na račun Općine za sanaciju štete od poplave prikupilo se 219.575,94, a Vlada Republike Hrvatske u dva navrata uplatila je ukupno 5.338.850 kuna.
Dobivena pomoć raspoređena je prema utvrđenoj šteti od poplave: Lovrečan i Brezje Otok 11 domaćinstava, Otok Virje 58 domaćinstva, Vratno Otok 21 domaćinstvo i Virje Križovljansko 3 domaćinstva, a postotak štete dobile su i udruge na tom području, kao i pravne osobe.
Vodena bujica je u poplavi odnijela na stotine kubnih metara zemlje, pijeska i šljunka, stvorila nova korita, a i jezera, promijenila obale… Sanacija nasipa odvodnog kanala HE Formin koji u donjem toku prolazi područjem Općine Cestica, dakle područjem Republike Hrvatske sredinom travnja je u završnoj fazi, a uz pomoć građevinske mehanizacije naneseni šljunak na oranice vraćen je na putove u prekodravskom dijelu, ali još ga je ostalo. 
Klizišta na području Općine Cestica početkom 2013. godine
        Prosinac mjesec bio je bez snijega, a 14. siječnja snijega je bilo pola metra, idući dan i do 70 cm. Padao je i dalje, a i veljača i ožujak bio je uglavnom pod snijegom. Uskrs je ove godine bio 31. ožujka. Snijegom prekrivena polja i šume, kao i kiša koja je padala na Veliku subotu uvjetovala je mali broj vuzmelica koje su bile rijetke, a vinogradi i voćnjaci ostali su uglavnom neobrezani te tako nije bilo baš previše materijala za izradu vuzemlic te su se voćke i gorice uglavnom rezale sredinom travnja. Običaj da gorice budu orezane i okopane do Jožefova, tj. blagdana sv. Josipa kod većine vinogradara ove je godine, uglavnom zbog snijega, izostao. Kiša je padala i na sam Uskrs, a zatim je u sličnom tonu započeo i travanj.  Kiša i snijeg već od ponedjeljka, a u srijedu, 3. travnja na Babrari ga ima oko 15 cm te učenici škole umjesto na proljetnu šetnju izađoše na grudanje!
        Kiša i topljenje snijega prouzrokovali su klizanje terena tako da se starim klizištima koja se proširuju i povećavaju pridružuju i nova. Stara klizišta na području naselja Malo Gradišće nastala proteklih godina, kod Kokota i na lokaciji  zvana Magda, iziskuju velike troškove, a s vremenom su se i proširila. Za sanaciju ovih klizišta Općina Cestica dala je izraditi projektnu dokumentaciju i troškovnike, a procijenjena vrijednost sanacije iznosi 562.500,00 kuna.
      Početkom godine u grabu je otklizao dio puta koji vodi do desetak kuća i vikendica u Vinogradskoj ulici iznad Križovljana, tako da do svojih posjeda vlasnici odlaze pješke. Kako se odron u nekoliko navrata obrušio na županijsku cestu ŽC 2035, koja od Križovljana vodi prema Natkrižovljanu zemlja se odstranila građevinskom mehanizacijom, a dužina klizišta s početnih tridesetak metara, početkom veljače potkraj mjeseca proširilo se prema sjeveru te dodatnu ugrozilo spomenuti put za daljnjih 10-15 metara.
      Na istu cesti, na sam Uskrs, 31. ožujka 2013. godine, ali na području župe Sveta Barbrara, u Natkiržovljanu odvalio se dio brda, a zemlja se s cjelokupnom vegetacijom našla na cesti. Odron je blokirao promet koji je potom uspostavljen na pola prometnice.
      Travanjski snijeg kojeg je na brdovitom području bilo i  do dvadesetak centimetara i kiše prouzročila su klizanje terena i na ostalom području. U subotu i nedjelju, 6. i 7. travnja klizišta su obišli i čelnici Općine Cestica, u subotu zamjenik načelnika Josip Borak, a u nedjelju načelnik Mirko Korotaj i predsjednik Vijeća Ivan Hohnjec.
        Uz već spomenute odrone uz županijsku cestu ŽC 2035, koja od Cestice preko Križovljana vodi u župu Natkrižovljan gdje se spaja sa županijskom cestom ŽC 2045 koja prema istoku vodi do Vinice, a prema zapadu nadovezuje se na lokalnu cestu LC 25018  koja se proteže sve do hrvatsko-slovenske granice. Upravo na tom potezu jedno je od većih klizišta, u udolini ispod kapele Uznesenja Marijana u Križanču i ispod nekadašnje škole, a drugo, nešto manje je preko puta imanja i klijeti obitelji Kelčec u Križanču, na već spoemnutoj lokalnoj cesti.  Drugo veće klizište nalazi se uz ŽC 2027 koja od državne ceste DC 2, vodi od Velikog Lovrečana do susjedne općine Donja Voća, a najveće klizište je na usponu ceste prema Križanču, kod obitelji Turščak (u obiteljskoj kući živi Katica i suprug joj Ivan te sin Dominik) u naselju Selci Križovljanski. Tu je u grabu otišao zapadni, rubni dio ceste kao i  voćnjak koji je bio uz prometnicu. Na lokalnoj cesti LC 25003, preko puta posjeda Juričenec Alojza iz Brezja Dravskog i vikendice obitelji Mikec, koja sa spomenute županijske ceste u Malom Lovrečanu vodi na Lovrečan Breg, prema Matijašecu te zatim vrhom brijega prolazi do sjeverozapadnog dijela naselja i uz crkvu Svetog Lovre spušta se natrag na spomenutu prometnicu. 
     Najveća klizišta uz nerazvrstane, općinske ceste, kojih je najviše na području općine Cestica nalazi se na području naselja Malo Gradišće. UZ već dva spomenuta, kod Kokota i na lokaciji  Magda, nastalo je i treće prema Cestaru. Otklizala je cijela zemlja, livada, put, a i dio vinograda. Stupovi niskonaponske električne mreže svi su nakrivljeni, a neki su i u vodoravnom položaju, kao da „odmaraju“. Put je „otklizao“ desetak metara u nizinu, a „spustio“ se i dva metra u dubinu. Eh, tko će to sanirati??. I u Selcima Križovljanskima nekoliko je klizavih područja, prema granici lokaciju nam je pokazao Franjo Smontara, a ima ih još; Falinić Breg….
 
U nastavku nekoliko fotografija koja zorno dočaravaju štete i ugroženu prometnu sigurnost
 
Klizišta uz županijske ceste – uz cestu ŽC 2035,
 
 

 1. Klizište iznad Križovljana ( snimljeno 5. ožujka 2013.)
 2. Klizište uz cestu u  Natkrižovljanu (snimljeno 1. travnja 2013.)
 
Županijska cesta ŽC 2027
 
 1. Klizište na cesti – Veliki Lovrečan – Jarki – Križanče – kod obitelji Turščak u Selcima Križovljanskima (snimljeno 6. travnja 2013.)
 
Klizišta uz lokalne ceste – LC 25018
 
 1.  Klizište ispod Miklinove kapele i nekadašnje škole u Križanču(snimljeno 7.  travnja 2013.)
 2. Klizište nasuprot posjeda obitelji Kelčec u Križanču (snimljeno 23. travnja 2013.)
 
Klizište uz cestu – LC 25003 u malom Lovrečanu – na Lovrečan Bregu
 
 1. klizište na Lovrečan Bregu, preko puta posjeda Juričinec i Mikec (snimljeno 7. travnja 2013.)
 
 
Klizišta uz nerazvrstane (općinske) prometnice
 
 1. klizište u Selcima Križovljanskima, prema granici i Lovrečan Bregu (snimljeno 6. travnja 2013.)
 
Klizišta na području naselja Malo Gradišće
 
 1. kod Kokota (snimljeno 7. travnja 2013.)
 2. klizište zvano Magda (snimljeno 6. travnja 2013.)
 3. klizište prema Cestaru (snimljeno 7. travnja 2013.)
 4. klizišta prema Cestaru (snimljeno 6. travnja 2013.)
 5. na klizištu prema Cestaru stradali su i vodovi  niskonaponske mreže (snimljeno 6. travnja 2013.)
 
 
 
Zapisao i fotografije snimio Franjo talan
 
 

03_132415_90_1-_IMG_9915.JPG 03_132429_26_2-IMG_1309.JPG 03_132441_47_3-cesta_Jarki_-_Krizance_kod_Turscaka_IMG_1598.jpg 03_133116_74_4-esta_Krizance_-_Natkrizovljan_IMG_1789.jpg 03_133127_44_5-IMG_2096-_kliziste_kelcec_Krizance.JPG 03_133138_84_6-IMG_1746-_kliziste_Mali_Lovrecan.JPG 03_133150_20_7-kliziste_Selci_prema_granici_IMG_1663.jpg 03_133211_37_8-Malo_Gradisce_kod_Kokota_IMG_1779.jpg 03_133226_14_9-IMG_1614-kod_Magde.JPG 03_133242_30_10-IMG_1767-_Malo_gradisce-_prema_Cestaru.jpg 03_133254_13_11-IMG_1639.JPG 03_133306_36_12-IMG_1652.JPG